Generic placeholder image

Barn i Uppsala

Kika Vidare »

Generic placeholder image

Initcia

Kika Vidare »


Om Barn i Uppsala


Barn i Uppsala är ett ideellt projekt inom det arbetsintegrerande sociala företaget Initcia. Initcia driver även evenemangskalendariet Gratis Uppsala och projektet Föreningshjälpen.

Barn i Uppsala ger inspiration och information om Uppsalas stora utbud av barn- och familjeaktiviteter.
• Vi hjälper ideella föreningar och organisationer att nå ut med sina aktiviteter och evenemang för barn och barnfamiljer.
• Barn i Uppsala vill dessutom förenkla för föräldrar att hitta roliga saker att göra tillsammans med sina barn.


Om Hub18

 • Hub18 är en ideell förening som privatpersoner och föreningar kan bli medlem i. Verksamhetsidén är enkel: Hub18 tillhandahåller lokaler. Medlemmarna fyller lokalerna med aktiviteter.
 • Hub18 stöttar Uppsalas föreningsliv, tar tillvara på människors engagemang och gör det möjligt att genomföra goda idéer i praktiken.
  Det gör vi genom att erbjuda lokaler att driva projekt och utöva aktiviteter i.
 • Målet är fylla huset med en mängd olika verksamheter och aktiviteter.
 • Visionen är att vara en mötesplats för sociala innovationer: En plats där nya idéer och nya tjänster kan utvecklas som möter olika samhällsutmaningar.
 • Namnet Hub syftar på den datatekniska termen för centrum i ett (dator)nätverk och 18 står för Uppsalas riktnummer 018. Siffran 18 anspelar också på husets gatuadress Kungsängsvägen 18.


Om Initcia

Initcias huvudmål är att hjälpa människor som har svårt att få ett arbete tillbaka till arbetslivet och in i samhället. Det gör vi genom att:

 • Alla människor är välkomna
  Vi ser att en arbetsplats med medarbetare med olika bakgrund, ålder, ursprung och utbildningsnivå bidrar till kreativitet, ger bredare kunskapsutbyte och fler verktyg för att nå arbetsmarknaden.

  a människor kan bidra och göra nytta i samhället
  Vi tror på gemenskap istället för utanförskap. Varje medarbetare ska känna sig sedd och bekräftad. Genom att erbjuda arbete efter förmåga och intresse som är till nytta för samhället ger vi människor meningsfulla arbetsuppgifter och ett sammanhang.

  Alla människor kan växa med rätt stöd
  Vi tror på människors inneboende kraft. Att delta, ansvara och nå uppsatta mål gör att människor växer och får både ökad självkänsla och ökad kompetens. Genom att vara en plattform med möjligheter att verka från, hjälper vi människor att se och ta tillvara sina möjligheter för att ta makten över den egna situationen.